Selamat Datang

(Wilujeung Sumping)

Riungan Mahasiswa Sukabumi (RIMASI) adalah sebuah wadah bagi para mahasiswa sukabumi yang sedang kuliah di daerah jakarta, untuk mempererat tali silaturahmi dan saling berbagi dalam berbagi hal tentang masalah-masalah yang ada di sukabumi maupun yang bersangkutan tentang mahasiswa yang sedang belajar di berbagai universitas yang ada di daerah jakartaRabu, 23 Mei 2012

Kabengharan BasaBalandongan : Agedan saheula anan pikeun narima semah atawa tempat ka monesan di nu kariaan
Balastrang : Piring panci anu gede
Balebat : Udat-udat anu bodas Beulah wetan dina waktu arek fajar
Bakiak : dadampar suku tina kai make karet atawa kulit keur pamagehna, kelom
Bakakak : panggang hayam atawa manuk teu di sempalan, benang melah palebah dadana, tuluy sina meber
Balagendir : anak kutu, leuwih gede batan kuar
Barabay : kecap panganteur pikeun cahaya anu manjang
Baranahan : Loba anakna atawa turunanna
Barangasan : babari ambek
Beger : mimiti boga rasa birahi
Bebence : puyuh jaluna
Belentuk : bangkong gede anu bisa ngembungkeun beuteungna
Belewuk : kotor ku kekebul
Bentet : sebeh pisan
Belegug : teu nyaho tatakrama jeng kasopanan
Besan : indung atawa bapa minantu
Bedo : burung, bolay, teu jadi, teu tulus
Balungbang : kamalir gede sarta jero tadah cileuncang
Beunyeur : bubuk beas
Beuweung : Nyapek tapi teu di dahar
Biantara : pidato, nyarita atawa nyarita di hareupeun jalma rea
Binarung : Barung, di barengan
Boa – boa : bisa jadi, palangsiang
Bobotoh : purah ngagedean hate ngahudang sumanget kanu ngadu jajaten

Tidak ada komentar:

Posting Komentar